lipiec 2021
pwścpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031


01
02
03
04
05
06
07
08
09

Siedziba Zarządu Głównego:

Zamek Królewski na Wawelu
Wawel 5
30-001 Kraków

Adres do korespondencji:

Prezes Michał Niezabitowski
Rynek Główny 35
31-011 Kraków

email: smp@mhk.pl

wtorek, 18 maj 2021 08:24

Międzynarodowy Dzień Muzeów

Szanowni Państwo,

Drodzy Muzealnicy,

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, życzę Państwu zdrowia, nieustającej energii do pracy, sukcesów wobec nowych wyzwań jakie przed nami stają oraz satysfakcji z pokonywania przeciwności losu. Miniony rok, uzmysłowił nam wszystkim jak ważne jest wzajemne wsparcie oraz solidarność!

Prezes SMP

dr Michał Niezabitowski

6 maja 2021 roku odbyła się gala wręczania nagrody EMYA za lata 2020 i 2021. Specjalne wyróżnienie EMYA2021 otrzymało Muzeum Krakowa – oddział Thesaurus Cracoviensis. Na liście muzeów nominowanych znajdowało się również Muzeum Książąt Czartoryskich – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Gratulujemy!

Więcej informacji na temat laureatów --- https://www.europeanforum.museum/en/

Stała Konferencja Dyrektorek i Dyrektorów Muzeów – Członków Instytucjonalnych Stowarzyszenia Muzealników Polskich to specjalne gremium dyskusyjne, w którym uczestniczą reprezentanci Muzeów, będących Członkami Instytucjonalnymi stowarzyszenia.

Celem spotkań i poruszonych zagadnień, jest przede wszystkim wymiana doświadczeń, wzmacnianie kapitału wspólnej wiedzy, a także rozwój społeczności muzealnej w Polsce.

 

W poniedziałek, 17 maja 2021 roku, odbyła się premierowa konferencja z udziałem Dyrektorek i Dyrektorów Muzeów – Członków Instytucjonalnych Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Podczas pierwszego spotkania, dyskutowaliśmy m.in. o narastającej potrzebie zmian legislacyjnych w ustawie o muzeach, zagadnieniach dotyczących ochrony i interpretacji zbiorów, a także roli muzeów wobec polityki historycznej.

 

Kolejne spotkania SKDiDM mają mieć charakter cykliczny w interwale raz na kwartał.

piątek, 16 kwiecień 2021 10:29

Indeks Członków Instytucjonalnych

Napisane przez

Indeks Członków Instytucjonalnych Stowarzyszenia Muzealników Polskich:

 

 • Muzeum Historii Fotografii w Krakowie 
          https://mufo.krakow.pl/

 

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
         https://www.cmjw.pl/

 

 • Centrum Solidarności w Gdańsku
          https://www.ecs.gda.pl/

 

 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu
          https://mnwr.pl/

 

 • Muzeum Sztuki w Łodzi
         https://msl.org.pl/

 

 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie
          http://ma.krakow.pl/

 

 • Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
          https://muzeumciechanow.pl/

 

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
          https://www.muzarp.poznan.pl/pl

 

 • Muzeum Architektury we Wrocławiu
          http://www.ma.wroc.pl/

 

 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
          http://skansen.mblsanok.pl/indexokno.php

 

 • Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
          https://www.gross-rosen.eu/

 

 • Muzeum Gdańska
         https://muzeumgdansk.pl/

 

 • Muzeum Krakowa
         http://muzeumkrakowa.pl/

 

 • Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach
         https://chojnicemuzeum.pl/

 • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
          https://muzeum1939.pl/

 • Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
         https://www.mim.krakow.pl/

 • Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
         https://www.muzeum-kaszubskie.pl/

 • Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
         http://muzeumlotnictwa.pl/muzeum/pl/

 • Muzeum Narodowe w Lublinie
         https://www.mnwl.pl/

 • Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
         http://www.muzeum-motoryzacji.com.pl/

 • Muzeum Narodowe w Kielcach
         https://mnki.pl/

 • Muzeum Narodowe w Warszawie
         https://www.mnw.art.pl/

 • Muzeum Niepodległości w Warszawie
         http://muzeum-niepodleglosci.pl/

 

 • Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
         http://muzeum.bydgoszcz.pl/

 

 • Muzeum Okręgowe w Tarnowie
         https://muzeum.tarnow.pl/

 

 • Muzeum Podlaskie w Białymstoku
         http://muzeum.bialystok.pl/

 

 • Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
         https://muzeum.walbrzych.pl/

 • Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży
         https://4lomza.pl/

 

 • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
         https://www.muzeumsportu.waw.pl/

 

 • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
         https://manggha.pl/

 

 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
         https://mwmskansen.pl/

 

 • Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
         https://muzeum.wieliczka.pl/

 

 • Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
         https://www.nmm.pl/

 

 • Państwowe Muzeum na Majdanku
         http://www.majdanek.eu/pl

 

 • Zamek Królewski w Warszawie
         https://www.zamek-krolewski.pl/

 

 

 

czwartek, 01 kwiecień 2021 11:02

Wesołych Świąt!

W związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach Pani Marii Czarneckiej, Stowarzyszenie Muzealników Polskich wystosowało list to Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28,                          58-500 Jelenia Góra 

I.   Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:

formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

1)   wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym (w szczególności: etnografia, historia, historia sztuki,) lub ekonomicznym lub prawniczym;

2)   minimum 10 – letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury,

3)   spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

4)   korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)   niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.     o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

6)   terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt IV.

II.   Umiejętności i kompetencje kandydata:

1)  doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych,

2) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, muzealnictwa,

3)  umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu,

4)  znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach,

5) udokumentowana znajomość języka niemieckiego,

6) znajomość specyfiki działalności Muzeum Karkonoskiego.

 

III.  Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum:

1) organizowanie działalności Muzeum w sposób zapewniający realizację celów                               i podejmowania działań określonych w statucie,

2) polepszenie wykorzystania potencjału Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem siedziby głównej Muzeum oraz oddziałów:  Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze, Muzeum – Zamek Bolków,

3) nadzór nad całokształtem działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ustalania kierunków jego rozwoju, planów działalności merytorycznej oraz właściwego doboru kadr i osób współpracujących,

4) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,

5) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczenie i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

IV.Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1)   pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego,

2)   przedstawienie pisemnej koncepcji zarządzania i programu działania Muzeum Karkonoskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji obejmującą okres 5 lat, tj. do dnia 31.12.2026 r.  zawierającą m.in.:

- plan działalności merytorycznej, w tym wystawienniczej Muzeum Karkonoskiego, obejmujący wszystkie oddziały prowadzone przez Muzeum,

- wizję działalności i rozwoju Muzeum jako samorządowej instytucji kultury o charakterze regionalnym, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji  oraz planowane źródła  finansowania, 

- sposób organizacji pracy w Muzeum, w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,

 - strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,   

- plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Muzeum Karkonoskiego,

- plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych Muzeum Karkonoskiego,

3)   życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,

4)   dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.),

5)   dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie (tj. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy),

6)   zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy,

7)   oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

9)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, złożone na formularzu pobranym ze strony  www.bip.dolnyslask.pl zakładka praca/praca w jednostkach podległych/ogłoszenia o naborze,  

10)   dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.),

11)   adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu,

12)   spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika konkursu.

V.    Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 19 kwietnia  2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Nadesłane oferty nie są zwracane.

VI. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

3. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.  

4. Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony  na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

7. Informacje i dokumenty w zakresie warunków organizacyjno – finansowych instytucji – Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 71/770 43 17, bądź mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek, 25 luty 2021 09:16

Nowe wydawnictwo CAMOC

Dostępny jest już nowy numer Przeglądu Muzeów Miejskich, który w głównej mierze poświęcony został problematyce działalności muzeów w czasie pandemii.

Zapraszamy do lektury! 

http://camoc.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/CAMOCReview-No.1-2021-F.pdf  

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 27-600  Sandomierz, ul. Zamkowa 12, na okres pięciu lat.

 

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

27-600  Sandomierz, ul. Zamkowa 12, na okres pięciu lat.

 

1.      Kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora instytucji kultury - Muzeum Okręgowe
w Sandomierzu powinni posiadać
:

1.      Kryteria niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe magisterskie, w jednej z dziedzin związanych
z działalnością podstawową muzeum (
np. historia, historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, etnologia, konserwacja zabytków);

b)     co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury;

c)      pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)     niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)     niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

f)       przedstawić programową, organizacyjną i ekonomiczną koncepcję funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę).

2.      Kryteria dodatkowe:

a)      uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, studiów podyplomowych wykształcenie z zakresuzarządzania, zarządzania w kulturze, ekonomii,prawa;

b)     kreatywność, doświadczenie i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu Organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych,
w tym z funduszy europejskich;

c)      znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Okręgowego
 w Sandomierzu;

d)     znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej; działalności muzeów; finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury; ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; prawa pracy;

e)     umiejętności menadżerskie i organizacyjne, doświadczenie w kierowaniu zespołem;

f)       znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego).

 

II.     Wymagane dokumenty:

1.      Deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację wraz z danymi kontaktowymi (adres pocztowy, telefon, e-mail).

2.      Życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć.

3.      Koncepcja programowa, organizacyjna i ekonomiczna funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę oraz w wersji elektronicznej na płycie CD).

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
w tym znajomość języka obcego.

5.      Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.

6.      Oświadczenia kandydata:

                          a)          o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

                         b)          stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

                          c)          że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

                         d)          że aktualnie nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie w ww. zakresie,

                          e)          o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

7.      Do ofert mogą być dołączone dodatkowe dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, rekomendacje, recenzje.

 

III.    Sposób i termin złożenia dokumentów

              1.      Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

              2.      Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

              3.      Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 30 marca 2021 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu).

              4.      Oferta musi zawierać adres kandydata, numer telefonu i adres e-mail.

              5.      W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym
w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

 

IV.   Informacje dodatkowe

              1.      Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu można uzyskać w siedzibie Muzeum 27 - 600 Sandomierz, ul. Zamkowa 12, tel./fax 15 832 22 65, 15 644 57 57, 15 644 68 26.

Podstawowe dokumenty organizacyjne Muzeum dostępne są na stronie https://bip.sejmik.kielce.pl/688-muzeum-okregowe-w-sandomierzu.html

              2.      Dokumenty złożone przez kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

              3.      Dokumenty złożone przez kolejnych kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania konkursowego. Jeśli nie będą odebrane prze kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

              4.      Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu po upływie określonego
w ogłoszeniu o konkursie terminu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

              5.      Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie lub telefonicznie.

              6.      Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia.

              7.      Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 30 kwietnia 2021 r.

              8.      Kandydaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych przez Komisję.

              9.      Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na warunkach wskazanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

            10.    Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.um.sandomierz.pl, na stronie internetowej www.sandomierz.pl, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

            11.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.sandomierz.pl, na stronie internetowej www.sandomierz.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

            12.    Administratorem danych osobowych kandydatów jest Gmina Sandomierz,
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3.

            13.    Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko określone w ogłoszeniu o konkursie.

 

 

 

 

                                                            BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

                                                               MARCIN MARZEC                

 

 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego, 45-023 Opole, ul. Św. Wojciecha 13.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego, 45-023 Opole, ul. Św. Wojciecha 13

 

 

 

W związku z ogłoszeniem konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu przez Zarząd Województwa Opolskiego, ustala się niżej wymienione kwalifikacje, umiejętności i kompetencje, wymagane od kandydatów na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego:

 

I.                 Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu

 

 

1.    Posiadanie udokumentowanego wykształcenia wyższego – minimum magisterskie.

2.    Posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego (do wymienionych okresów wlicza się także czas trwania tzw. kontraktów menadżerskich).

3.    Znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych oraz ustawy o muzeach.

4.    Brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem   za  przestępstwo  popełnione  umyślnie  ścigane      z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczenie się przeciwko tej osobie postępowania karnego lub postępowania karno-skarbowego.

5.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6.    Znajomość przynajmniej jednego ze wskazanych języków obcych w stopniu komunikatywnym: angielski, niemiecki, francuski lub czeski.

7.     Złożenie kompletu dokumentów, określonych w rozdziale III, w wymaganym terminie.

 

 

Preferowane wymagania dodatkowe:

1.    Ukończone studia magisterskie na kierunku: historia sztuki, ochrona dóbr kultury, muzeologia, ekonomia w tym zarządzanie i marketing, prawo.

2.    Ukończenie studiów podyplomowych, udział w kursach, szkoleniach z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze.

3.    Znajomość zasad i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury.

4.    Posiadanie doświadczenia w realizacji procesów inwestycyjnych.

5.    Posiadanie     doświadczenia     w     pozyskiwaniu     pozabudżetowych      środków finansowych oraz realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych.


II.               Zadania realizowane przez Dyrektora:

 

 

1.    Kierowanie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w sprawach działalności podstawowej, finansowej oraz administracyjnej.

2.    Ogólny     nadzór      nad     zbiorami,     w     szczególności     ich     gromadzeniem, konserwacją, ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum Śląska Opolskiego.

3.    Przedstawianie     upoważnionym     instytucjom     i     organom    nadzoru     planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

4.    Racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum Śląska Opolskiego.

5.    Reprezentowanie Muzeum Śląska Opolskiego na zewnątrz.

6.    Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum Śląska Opolskiego, w tym wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów.

7.    Prowadzenie i nadzór nad realizowanymi inwestycjami, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych, planowanie inwestycji.

8.    Współpraca z Zarządem Województwa Opolskiego w ramach prowadzenia instytucji kultury, dla której organizatorem jest Województwo Opolskie.

 

III.              Oferty składane przez kandydatów na stanowisko Dyrektora muszą zawierać:

 

 

1.    Deklarację przystąpienia do konkursu zawierającą motywację kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, wraz z danymi kontaktowymi: adresem do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, nr telefonu.

2.    Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Śląska Opolskiego  w  Opolu  na  okres  czterech  lat  (zwany  dalej: „autorską koncepcją”), w oparciu  o poziom dotacji Organizatora z bieżącego roku, obejmujący w szczególności:

a)      ocenę sytuacji finansowej instytucji, w tym ocenę struktury wykonania planów finansowych;

b)     ocenę struktury organizacyjnej instytucji, w tym zagadnień związanych z zatrudnianiem  i wynagradzaniem pracowników;

c)      ocenę  działalności   muzealnej,   w   tym   w   szczególności   gromadzenia,   konserwacji i renowacji muzealiów;

d)     ocenę dostępności i efektywnego wykorzystania infrastruktury w dążeniu do określonych celów spójnych z autorską koncepcją;

e)     przedstawienie ewentualnego planu reorganizacji Muzeum i jej efektów;


f)       ocenę bieżącej polityki magazynowej instytucji, a tym samym koncepcji w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania zbiorów muzealnych;

g)      zapewnienie bezpieczeństwa baz danych muzealiów;

h)     określenie rozwoju Muzeum w  kontekście  pozyskania  szerokiego  grona  odbiorców,  w tym przygotowania młodego pokolenia do uczestnictwa w kulturze;

i)       koncepcję pozyskiwania środków na funkcjonowanie instytucji ze źródeł innych niż dotacja Organizatora;

j)       określenia mocnych i słabych stron Muzeum, które wpłyną na potencjalne możliwości jego rozwoju, w tym uwzględnienie i zdefiniowanie ewentualnych zagrożeń.

 

Autorska koncepcja nie może przekroczyć łącznie 40 stron (z uwzględnieniem strony tytułowej; czcionka calibri: rozmiar: 11, format strony: A4). Koncepcja powinna być dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formie PDF na nośniku danych. Przekroczenie wyżej wskazanego limitu stron autorskiej koncepcji będzie stanowić podstawę do odrzucenia złożonej oferty ze względówf ormalnych.

3.    Życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć.

4.    Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (wzór kwestionariusza osobowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

5.    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty itp.).

6.    Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, tj. świadectwa pracy w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie pracodawcy, jak również zaświadczenie o okresie zatrudnienia na podstawie umowy prawa cywilnego, w tym w ramach tzw. kontraktu menadżerskiego lub innych umów nazwanych bądź nienazwanych.

7.    Oświadczenia, że kandydat:

1)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo popełnione umyślnie ścigane     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2)     nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

3)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4)     korzysta z pełni praw publicznych;

5)     nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których  mowa  w  art.31  ust.1  pkt  4  ustawy  z  dnia  17  grudnia  2004  r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.)  oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie        o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;


6)     wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781);

7)     zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ofercie nadesłanej w celu udziału w niniejszym konkursie, dostępnej na stronie organizatora konkursu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018, str. 2) –(w skrócie „RODO”), na potrzeby postępowania konkursowego (wzór klauzuli RODO stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);

8)     wyraża zgodę na korzystanie z autorskiej koncepcji wyłącznie na potrzeby postępowania konkursowego oraz wyłącznie przez osoby wykonujące czynności w ramach tego postępowania.

8.    Do ofert mogą być dołączone dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (opinie, rekomendacje).

9.    Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

10.Kserokopie dokumentów wymienionych w ust. 5 i 6 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem.

11.Pozostałe dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

 

IV.             Sposób złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami

 

 

Ofertę należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUMŚLĄSKA

OPOLSKIEGO W OPOLU. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Kultury, Sportu i Turystyki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub osobiście do Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (pod ww. adresem). W przypadku przesyłki pocztowej o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

V.               Informacje dodatkowe

 

 

1.    Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały o ogłoszeniu konkursu.

2.    Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 16 kwietnia 2021r.


3.    Postępowanie konkursowe składać się będzie z II etapów: oceny złożonych ofert pod kątem warunków  określonych  w   niniejszym   ogłoszeniu   (etap   I)   oraz   rozmowy   kwalifikacyjne z uczestnikami konkursu spełniającymi warunki I etapu (etap II), przy czym każdy z etapów może odbywać się w więcej niż jednym dniu.

4.    Złożone oferty zostaną rozpatrzone do dnia 29 marca 2021 r. (zakończenie I etapu konkursu).

5.    Informacja   o   wynikach    I    etapu    konkursu    oraz    wszelkie    inne    informacje    związane z przedmiotowym konkursem będą umieszczane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

6.    W związku z powyższym oferta kandydata powinna zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego”.

7.    O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do II etapu konkursu oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8.    Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, kwestionariusz osobowy  kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz  druk oświadczeń kandydata jest do pobrania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

9.    Organizator udostępnia osobom zainteresowanym udziałem w konkursie dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, w tym statut, regulamin organizacyjny,  sprawozdania  finansowe  za  ostatnie  dwa  lata,  informacje o deklarowanej wysokości finansowania i plany finansowe na okres roku po rozstrzygnięciu konkursu oraz informacje o działalności muzeum:

a)     w siedzibie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel. 077 44 29 330, od poniedziałku do piątku w godz. 900 –1400,

b)    poprzez uzyskanie informacji w formie elektronicznej po uprzednim kontakcie pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.Zwrot dokumentów – w tym oświadczeń – złożonych do konkursu nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu postępowania konkursowego osobom przystępującym do konkursu, z wyjątkiem kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego wyłonionego w konkursie.

11.Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych.

Strona 1 z 14