Wydrukuj tę stronę

O SMP

 

Stowarzyszenie Muzealników Polskich jest największą i najdłużej działającą organizacją stawiającą sobie za cel zachowania tradycji i rozwój muzealnictwa w Polsce.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi muzeów i muzealnictwa oraz dyscyplin pokrewnych
  • upowszechnianie wiedzy o muzealnictwie, muzeach i ich zbiorach oraz o prawnych podstawach postępowania z zabytkami
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych muzealników oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej
  • zacieśnianie współpracy z Organizacjami i Stowarzyszeniami o podobnym charakterze

W chwili obecnej Stowarzyszenie Muzealników Polskich liczy sobie niemal 1000 członków, w 11 oddziałach.