Wydrukuj tę stronę

Stała Konferencja Dyrektorek i Dyrektorów Muzeów - Członków Instytucjonalnych

Stała Konferencja Dyrektorek i Dyrektorów Muzeów – Członków Instytucjonalnych Stowarzyszenia Muzealników Polskich to specjalne gremium dyskusyjne, w którym uczestniczą reprezentanci Muzeów, będących Członkami Instytucjonalnymi stowarzyszenia.

Celem spotkań i poruszonych zagadnień, jest przede wszystkim wymiana doświadczeń, wzmacnianie kapitału wspólnej wiedzy, a także rozwój społeczności muzealnej w Polsce.

 

W poniedziałek, 17 maja 2021 roku, odbyła się premierowa konferencja z udziałem Dyrektorek i Dyrektorów Muzeów – Członków Instytucjonalnych Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Podczas pierwszego spotkania, dyskutowaliśmy m.in. o narastającej potrzebie zmian legislacyjnych w ustawie o muzeach, zagadnieniach dotyczących ochrony i interpretacji zbiorów, a także roli muzeów wobec polityki historycznej.

 

Kolejne spotkania SKDiDM mają mieć charakter cykliczny w interwale raz na kwartał.